temat:.........................skrot z dnia ślubu - przykład 1
producent:...................firma KAM
filmowanie:..................firma KAM
montaż:......................firma KAM
długość:......................3`14``
rozmiar:......................35MB
skrót
z dnia ślubuPRZYKŁAD 1
skrót
z dnia ślubuPRZYKŁAD 2
skrót
z dnia ślubuPRZYKŁAD 3
skrót
z dnia ślubuPRZYKŁAD 4
skrót z dnia ślubu w stylu
krakowskim


PRZYKŁAD 5

film z sesji
fotograficznej

Ceremonia
zaślubin